View all newsitems

2006/87/EC technical requirements for inland waterway vessels

The applicable rules are available in all European languages: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32006L0087

Per 1 juli 2009 is in de Binnenvaartwet vastgelegd dat eigenaars van jachten langer dan 20 meter een Certificaat van Onderzoek (CvO) moeten hebben. Dit certificaat is nodig om op Europese binnenwateren te mogen varen. Destijds is er een overgangsregeling ingesteld die eigenaren tot 31 december 2018 de gelegenheid geeft om een geldig Certificaat van Onderzoek te verkrijgen.

Alle drijvende werktuigen die na 1-7-2009 gebouwd zijn moeten worden gecertificeerd (Certificaat van Onderzoek) en de nieuwe eisen en overgangsbepalingen voldoen. Drijvende werktuigen van voor 1-7-2009 (waarvan de kiel is gelegd voor 30-12-2008) moeten per 31-12-2018 gecertificeerd zijn. Deze categorie drijvende werktuigen wordt aangeduid als ‘bestaande vloot’.

Er is in geen geval later dan 30 december 2018 een Certificaat van Onderzoek of Communautair Binnenvaartcertificaat voor Binnenschepen verplicht voor:

  • alle vaartuigen met een lengte van 20 m of meer
  • alle vaartuigen waarvan het product van de lengte, de breedte en de diepgang meer dan 100 m3 bedraagt (het onderwater blokvolume van meer dan 100 m3, exclusief kiel, zwaarden en andere aanhangende zaken, dus ook korter dan 20 m)
  • alle sleep- en duwboten, ongeacht de lengte, die zijn bestemd om de hiervoor bedoelde vaartuigen of drijvende inrichtingen te slepen, te duwen of langszij mee te voeren
  • alle passagiersschepen (vervoer van meer dan 12 passagiers naast de bemanning)
  • drijvende inrichtingen

Meer informatie kan gevonden worden op de site van IL&T: https://ilent.nl/misdebootniet