View all job opportunities

Job opportunity: Internship maritime architect (Dutch)

Velen kennen SARC als leverancier van de scheepsontwerpsoftware PIAS, en de on-board beladingssoftware LOCOPIAS. Wat minder bekend is dat SARC ook diensten levert op het gebied van scheepsontwerpen en scheepsontwerpberekeningen. In dat kader biedt SARC aan HBO of MBO studenten de gelegenheid hun meeloop- of meewerkstage te vervullen.

De werkzaamheden
De precieze aard van de werkzaamheden zal een beetje afhangen van de orderportefeuille op dat moment, in de regel leveren stagiairs, onder begeleiding, echter een bijdrage op het gebied van:

  • Uitvoeren van berekeningen van stabiliteit, lekstabiliteit, langsscheepse sterkte e.d.
  • Configureren van LOCOPIAS voor specifieke schepen.
  • Opmeten van schepen of delen ervan.
  • Uitvoeren van hellingproeven.
  • Vervaardigen van lijnenplannen.
  • Gebruikersondersteuning, per telefoon of on site (d.w.z. op kantoor bij gebruikers of aan boord).

Het bedrijf
SARC, opgericht in 1980, is een klein, innovatief bedrijf waar momenteel acht scheepsbouwkundig ingenieurs werkzaam zijn. De aandachtsgebieden liggen in het veld van de maritieme techniek, en zijn toegespitst op scheepsontwerp, gespecialiseerde ontwerpberekeningen, advies en ondersteuning, alsmede de ontwikkeling van software ten behoeve van zulke werkzaamheden. Deze software wordt op de markt gebracht onder o.a. de namen PIAS en LOCOPIAS, die standaard zijn geworden in de Nederlandse maritieme industrie.