PIAS Handleiding  2024
Programma voor de Integrale Aanpak van het Scheepsontwerp
Voorwoord
Dit is de handleiding voor het Programma voor de Integrale Aanpak van het Scheepsontwerp, PIAS. PIAS bevat modules voor scheepsvormontwerp, stroken, definitie van compartimenten, schotten en dekken en een ruime keus aan modules voor scheepsbouwkundige ontwerpberekeningen, zoals stabiliteit, (probabilistische) lekstabiliteit, langsscheepse sterkte en een aantal hydrodynamische modules. In deze handleiding worden alle functies en mogelijkheden van alle modules in detail besproken, Voor meer algemene informatie en (theoretische) achtergronden verwijzen we naar internet, naar www.sarc.nl/pias.

Structuur van deze handleiding

De basisstructuur van deze handleiding is een één-op-één relatie tussen hoofdstukken en PIAS-modules. De meeste hoofdstuktitels beginnen dan ook met de corresponderende modulenaam. Daarnaast zijn er nog een aantal ondersteunende hoofdstukken waarin bv. installatie en frequent voorkomende menu's besproken worden, of algemene aanwijzingen worden gegeven. De volgorde van de handleiding is in grote lijnen:

  1. Introductiehoofdstukken en installatiedetails.
  2. Vormontwerp, lijnenplan en stroken, m.n. module Fairway.
  3. Invoer van scheepsvorm en andere tot de externe geometrie behorende zaken, over de module Hulldef.
  4. Vormtransformatie.
  5. Alles wat met interne geometrie te maken heeft, zoals schotten, dekken, compartimenten, tanktabellen, soundingtabellen etc., m.n. over de module Layout.
  6. De productie van hydrostatische of stabiliteitsgerelateerde tabellen, m.n. de module Hydrotables, maak ook bv. Maxchain en Grainmom.
  7. Belading en intakte stabiliteit, module Loading.
  8. Lekstabiliteit, ook probabilistisch met module Probdam.
  9. Weerstand en voorstuwing.
  10. En tenslotte een aantal hoofdstukken over modules die geen centrale rol in PIAS leveren, maar wel nuttige assistentie kunnen verlenen.

Een nieuweling wordt geadviseerd om te beginnen met de introductie Aan de slag met PIAS, en de meer ervaren gebruikers zullen bladerend hun weg wel vinden.

Contact gegevens

PIAS wordt geproduceerd door SARC, waarvan de volledige contactgegevens luiden:

Scheepsbouwkundig Advies en Reken Centrum (SARC) BV

Landstraat 5

1404 JD Bussum

Tel. 085 04 09 040

Web www.sarc.nl

Email sarc@sarc.nl Support support@sarc.nl

front.png
SARC website (2016)