LOCOPIAS Handleiding Zeeschepen  2024
Beladingssoftware
Diverse onderwerpen

Bediening van LOCOPIAS en algemene functies

Algemene functies in de menubalk worden in dit hoofdstuk beschreven. Let er op dat niet alle algemene functies zijn inbegrepen in elke menubalk. Specifieke opties worden beschreven in de desbetreffende hoofdstukken van de handleiding. Opties kunnen worden geselecteerd door te klikken op de gewenste optie in de menubalk of door te drukken op de onderstreepte letter van de functie (in combinatie met de <Alt>).

Help
Deze optie opent een helpuitlezer. Dit is contextgevoelig, dus opent de pagina van de handleiding die betrekking heeft op het menu of de functie waar [Help] werd geactiveerd.
Invoegen
Deze optie zal een nieuwe rij in het menu voegen, net boven de plaats van de tekstcursor. Af en toe kan het niet toegestaan zijn om een nieuwe rij toe te voegen, bijvoorbeeld wanneer het maximum aantal rijen is bereikt. In dat geval zal er niets gebeuren.
Nieuw
Lijkt op [Invoegen], echter wordt de rij nu ingevoegd net onder de tekstcursor.
Verwijderen
Deze optie verwijdert de rij van de tekstcursor (tenzij die rij niet verwijderd mag worden).
Wijzigen
 • Kopiëren. Deze optie kopieert de gegevens van de tekstcursor naar Window's clipboard
 • Plakken. Voor het plakken van de klembord inhoud naar de tekstcursorcel.
Window, Result windows
Kies stabiliteit, dwarskrachten, buigende momenten of torsiemomenten om de bijbehorende grafiek in een overlappend venster weer te geven. Deze grafieken geven real-time feedback bij het laden van lading of het wijzigen van de inhoud van tanks.
float_menus_nl.png
Voorbeelden van result windows.

Inhoud en opties in de cellen van keuze- en invoervensters

Met betrekking tot de cellen van een invoervenster kan er onderscheid worden gemaakt tussen drie interactiemethoden;

 1. Selecteren, d.w.z.  ga naar het onderliggende venster of menu, met <Enter> of <dubbelklik op de linker muisknop>.
 2. Voer een vrije waarde of naam in, zoals het verticale zwaartepunt voor een gewichtspost, of de naam van de gewichtspost. Die waarde of deze naam kan gewoon op het toetsenbord worden ingetikt.
 3. Kies uit een beperkt aantal voorgedefinieerde waarden, zoals de gewichtsgroep. Na zo'n keuze komt er een pop-upvenster tevoorschijn waar de selectie kan worden gemaakt. Een keuze maken uit vooraf gedefinieerde soorten is ook gewoon een manier van gegevensinvoer, net zoals de invoer van een naam of een nummer, en wordt daarom ook aangeroepen door een handige toets op het toetstenbord, zoasl een letter of een nummer, maar het meest handig met een gemakkelijk toegankelijke toets zoals <Spatiebalk>, <+> of <-> op het numerieke toetsenbord — of <F5>, dat geen sporen nalaat wanneer het per ongeluk wordt gebruikt in cellen die wel tekstuele invoer accepteren. Als u met de muis werkt, wordt de keuze van eeen dergelijke voorgedefinieerde soort geïnitieerd door de <middelste muisknop>. Een derde manier om de selectie van voorgedefinieerde soorten aan te roepen is beschreven in de vet gedrukte tekst hieronder.

Om aan te geven welke van deze drie acties in een bepaalde cel van toepassing zijn, bevinden zich symbolen aan de zijkant van de cel met de meeste vrije ruimte, dat wil zeggen aan de linkerkant als de tekst in de cel rechts uitgelijnd is, en aan de rechterkant als de tekst links is geplaatst. Bovendien kunnen ook combinaties van de drie acties mogelijk zijn, zoals bij een beladingstoestand de naam ervan gewijzigd kan worden door te typen en door op <Enter> te drukken, zodat er toegang wordt verkregen tot deze beladingstoestand teneinde tankvullingen en gewichten in te voeren.

Deze symbolische aanduidingen zijn als volgt:

 1. Selecteer met <Enter>: een kleine driehoek bovenaan de cel.
 2. Om te kiezen uit voorgedefinieerde waarden: een rechthoek in het midden van de cel. Volledigheidshalve is deze rechthoek niet alleen een passieve indicatie dat deze cel voorgedefinieerde soorten bevat, maar ook een actieve schakelaar die het pop-upvenster tevoorschijn doet komen bij dubbel klikken met de linker muisknop.
 3. Tekst typen: een kleine driehoek onderaan de cel.
cell_indications.png
Symbolische indicaties aan de randen van de cel.

Printweergave van uitvoer naar scherm, en uitvoer van berekeningsresultaten

Om de LOCOPIAS uitvoer op het scherm te krijgen gaat u naar de menubalk van het [Hoofdscherm] en selecteert u [Setup]→[Print options] en selecteer dan ‘Preview/clipboard’.

print_options_nl.png
Afdrukopties.

Een printweergave op het scherm kan worden gekopieerd en geplakt in externe bewerkingsprogramma's (bijv. Word of Paint) door middel van de opties [Copyall] en [Copypage]. Met deze functies kunt u alle uitvoer of alleen de huidige pagina plakken. De opmaak van de tekst wordt bepaald door Richtext, Text, Tabbedtext, of Image te kiezen.

Richtext
Kopieer naar klembord in RTF, een formaat voor tekstverwerkingsprogramma's zoals Microsoft Word.
Tekst
Kopieer naar klembord in een formaat voor programma's gebaseerd op ASCII, zoals Notepad.
Tabellentekst
Kopieer naar klembord in een formaat dat geschikt is voor spreadsheets, zoals Microsoft Excel.
Beeld
Kopieer naar klembord in beeldformaat.
output_on_screen_nl.png
Printweergave op scherm.

Definities en eenheden

GeneralDefinitionsNL768.png
Globale definitie.
Eenheden
Tenzij anders aangegeven zijn alle eenheden in meter, volumes in m3, gewichten in metrische ton.
All
Achterloodlijn. Alle langsscheepse afstanden zijn gerelateerd aan All. Als All samenvalt met de roerkoning, dan heeft het deel achter de All negatieve langsscheepse coördinaten, dat is niet bijzonder.
Vll
Voorloodlijn. De positie van Vll is vastgezet als All + Lpp.
Lll
Lengte tussen loodlijnen, Lll is de afstand tussen All en Vll.
Basislijn
Alle verticale afstanden zijn gerelateerd aan de basislijn, naar boven positief.
CL
Hartschip. Alle dwarsscheepse afstanden zijn gerelateerd aan hartschip, naar SB positief en naar BB negatief.
Diepgang
Afstand tussen de basislijn en de waterlijn, gemeten langs verticale as van het schip.
Gemiddelde diepgang
Dipgang bij Lll/2
Diepgang achter
Diepgang bij All
Diepgang voor
Diepgang bij Vll
Trim
Diepgang voor minus diepgang achter (volgens ISO 7462).
Trim bij de boeg
Trim bij de boeg heeft een positieve waarde
Trim bij de spiegel
Trim bij de spiegel heeft een negatieve waarde
Soortelijk gewicht
Soortelijk gewicht. Het gewicht per volume-eenheid van een stof, in ton/m3
Programma's
LOCOPIAS Beladingscomputersoftware en LOCOPIAS Tankpeilingen worden genoemd als programma's. Ze kunnen zelfstandig worden gestart.
Modules
Modules kunnen worden geopend vanuit het hoofdscherm van LOCOPIAS Beladingscomputersoftware.

Een gevolg van de definitie van de diepgang is dat de diepgang bij grote hellingshoeken vrij groot kan zijn, zoals blijkt uit onderstaande schets, zodat de trim ook groot kan bijn bij grotere hoeken.

largedraftsNL768.png
Voorbeelden van diepgangen, volgens hun definitie.

LCG en gewichtsverdeling van gewichtsposten

In gevallen waarin de LCG niet binnen de middelste 1/3 van de afstand tussen de voor- en achterbegrenzing is, wordt de lijn van de gewichtsverdeling negatief bij de begrenzingen. Soms is dit juist (bijvoorbeeld in het geval van een kraan waarbij het zwaartepunt van de lading in feite buiten de begrenzingen van de kraan ligt), soms is dit niet juist. Daarom wordt dit bij elke langsscheepse sterkteberekening gecontroleerd en krijgt de gebruiker een bericht al naar gelang van toepassing.

Twee voorbeelden van gebruikelijke gewichtsverdelingen:

 1. een gewichtspost van 100 ton,
  • Zwaartepunt bij 50 m
  • Begrenzingen bij 40 en 60 m.
 2. een gewichtspost van 75 ton,
  • Zwaartepunt bij 50 m
  • Begrenzingen bij 40 en 70 m.

De bijbehorende gewichtsverdelingen worden getoond in onderstaande figuur (nr. 1 aan de linkerkant, nr. 2 aan de rechterkant).

loading_weight_distributionNL.png
Voorbeelden van gewichtsverdelingen.

Installatie van LOCOPIAS

Ga naar www.sarc.nl , druk op [Login]. Log in met uw persoonlijke gegevens.

Na het inloggen krijgt u een downloadpagina te zien met een bestand, in dit geval 'morgen1.exe'. U kunt dit bestand downloaden door met de linkermuisknop op de bestandstitel te klikken. Na het downloaden is voltooid, opent u het bestand om de installatie te starten.

Morgenexe_downloadfile.png

Het onderstaande venster verschijnt op uw scherm.

installation_of_LOCOPIAS_begin.png

Na het lezen van de 'License Agreement', selecteer 'I agree with the above terms and conditions', en druk op [Next].

installation_of_LOCOPIAS_agreement.png

Selecteer eenn installatiemap, C:LOCOPIAS\ name-ship is voorgedefinieerd maar niet verplicht. Na het kiezen van de map, druk op [Next].

installation_of_LOCOPIAS_agreement_2.png

Als een oudere versie van LOCOPIAS op deze computer is geïnstalleerd, detecteert het programma dit automatisch en zal deze worden verwijderd als u op 'Uninstall previous version' drukt. Druk na dit te hebben gedaan op [Next]. Als u geen oudere versie van LOCOPIAS hebt, verschijnt dit venster niet en kunt u naar de volgende pagina gaan.

installation_of_LOCOPIAS_previous_version.png

Er verschijnt een pop-upvenster wanneer de vorige LOCOPIAS verwijderd is. Druk op [OK] om verder te gaan met het installeren van de nieuwe LOCOPIAS .

installation_of_LOCOPIAS_previous_version_ok.png

LOCOPIAS wordt nu geïnstalleerd, dit duurt een paar seconden. Als de installatie is voltooid verschijnt onderstaand pop-up venster. Om de installatie af te ronden, klikt u op [Finish].

installation_of_LOCOPIAS_finished.png

LOCOPIAS is nu geïnstalleerd op uw computer, om LOCOPIAS te gebruiken gaat u naar de map die u hebt geselecteerd om te installeren. of klik op de snelkoppeling die op uw bureaublad staat.

Installatie opstart argumenten

Het installatieprogramma scheepsnaam.exe accepteerd de volgende opstartargumenten:

-sDe LOCOPIAS installatie wordt zonder interactie met de gebruiker uitgevoerd.
-path=LOCOPIAS wordt geinstalleerd in het hier opgegeven pad. Het opgegeven pad mag geen spaties bevatten.

Voorbeeld: scheepsnaam.exe -s -path=c:\aangepastinstallatiepath

Ondersteunde formaten voor gegevensuitwisselingsbestanden

De General Cargo module van LOCOPIAS ondersteunt drie formaten voor gegevensuitwisselingsbestanden:

Invoer CSV-bestand

Volgens de CSV (Comma Separated Values) norm. Hieronder volgt een voorbeeld.

SUCTION_PILE , 182 , 64.38 , 4.551 , -5.66 , 5.5 , 0.5 , 5.6 , 2.8 , 29.6 , 15.6 , 0 , HOUSTON , GULF_OF_MEXICO
REEL , 200 , 93.356 , 20.713 , 4.69 , 8.77 , 0.51 , 8.6 , 4.3 , 6.17 , 3.09 , 0 , AMSTERDAM , DUBLIN
REEL , 190 , 103.276 , 20.713 , 4.48 , 8.77 , 0.51 , 8.6 , 4.3 , 6.17 , 3.09 , 0 , AMSTERDAM , DUBLIN
PLATFORM , 200 , 64.88 , 17.741 , 0.07 , 3 , 0.5 , 20 , 10 , 20 , 10 , 0 , ST-NAZAIRE , ABU-DHABI
CASE , 230 , 106.43 , 7.121 , 5.72 , 7 , 0.5 , 5 , 2.5 , 10.76 , 5.38 , 0 , AMSTERDAM , ROTTERDAM
CASE , 500 , 108.17 , 18.291 , -6.04 , 4.1 , 0.5 , 4 , 2 , 30 , 15 , 0 , AMSTERDAM , ROTTERDAM
PLATFORM , 200 , 28.02 , 17.741 , -0.04 , 3 , 0.5 , 20 , 10 , 20 , 10 , 0 , ST-NAZAIRE , ABU-DHABI
DERRICK-BOOM-100MT , 100 , 67.2 , 3.941 , 0.78 , 4.28 , 0.5 , 4.45 , 2.23 , 56.39 , 28.2 , 0 , FENIT , BARCELONA
LIFT-SUPPORT , 1.9 , 91.46 , 2.201 , -3.88 , 0.8 , 0.5 , 2 , 1 , 7.7 , 3.85 , 0 , FENIT , BARCELONA
CASE , 52 , 106.16 , 6.621 , -5.81 , 4 , 0.75 , 5 , 2.5 , 10 , 5 , 0 , AMSTERDAM , KATWIJK
LIFT-SUPPORT , 1.7 , 35.25 , 2.201 , 4.67 , 0.8 , 0.5 , 2.1 , 1.05 , 6 , 3 , 0 , FENIT , BARCELONA
CASE , 300 , 111.14 , 6.321 , 0.15 , 5.4 , 0.5 , 3 , 1.5 , 20 , 10 , 0 , AMSTERDAM , KATWIJK
REEL , 230 , 50.194 , 20.706 , 0.11 , 14.54 , 0.307 , 8.6 , 4.3 , 10.7 , 5.35 , 0 , AMSTERDAM , DUBLIN

CSV-bestanden moeten als volgt geformatteerd worden. Elke rij bevat veertien gegevensvelden die de volgende informatie in volgorde, gescheiden door comma's, weergeven:

 1. Naam lading
 2. Gewicht [T]
 3. LCG [m vanaf ALL]
 4. VCG [m vanaf BASIS]
 5. TCG [m vanaf CL, BB = “+”]
 6. Hoogte van de lading [m]
 7. zCG [% van hoogte, veld 6] Verticale positie van zwaartepunt, vanaf de basis van de lading.
 8. Breedte van de lading [m]
 9. yCG [m] Dwarsscheepse positie van zwaartepunt (zie onderstaande afbeelding)
 10. Lengte van de lading [m]
 11. xCG [m] Langsscheepse positie van het zwaartepunt (zie onderstaande afbeelding)
 12. Rotatiehoek [graden] (zie onderstaande afbeelding)
 13. Laadhaven
 14. Loshaven
csv_input_methode.png

Invoer & uitvoer VCC(Visual Cargo Care) bestand

Het VCC-bestand is in essentie een XML-bestand dat de situatie beschrijft van alle stukgoedgegevens die moeten worden ingevoerd. Een voorbeeld van zo'n gewichtspost, in het XML-bestand, is hieronder weergegeven. Dit bestand wordt gegenereerd in het programma met de naam ‘Visual Cargo Care’. Voor meer informatie over dit product gaat u naar www.visualcargocare.com, klik op here voor een demo van het programma.

<Loading_conditions>
 <Loading_condition>
  <Loading_condition_name>Toestand 1</Loading_condition_name>
  <Loading_condition_guid>385CC14F-72D5-4B8E-A069-E658C1BAF9A5</Loading_condition_guid>
  <Weight_items>
   <Weight_item>
    <Name>Giant cargo</Name>
    <Type_of_weight_item>general cargo</Type_of_weight_item>
    <Weight>500.000000</Weight>
    <Weight_group_name>not applicable</Weight_group_name>
    <Geometrical_defined_weight_item>
     <Loaded>loaded</Loaded>
     <Length>20.000000</Length>
     <Breadth>5.000000</Breadth>
     <Height>2.500000</Height>
     <Local_longitudinal_centre_of_gravity>10.000000</Local_longitudinal_centre_of_gravity>
     <Local_transverse_centre_of_gravity>0.000000</Local_transverse_centre_of_gravity>
     <Local_vertical_centre_of_gravity>1.250000</Local_vertical_centre_of_gravity>
     <Angle_with_centreline_plane>0.000000</Angle_with_centreline_plane>
     <Group_abbreviation>CAR</Group_abbreviation>
    </Geometrical_defined_weight_item>
   </Weight_item>
  </Weight_items>
 </Loading_condition>
</Loading_conditions>

Invoer Excel-bestand

Met deze functie kan een Excel-bestand worden ingevoerd. Er is echter één voorwaarde: het Excel-bestand moet worden geformatteerd als een lijst van onderdelen, wat betekent dat een kolom hetzelfde soort gegevens bevat over elke rij. Een voorbeeld, kolom A bevat de naam en kolom B bevat het gewicht van het onderdeel.

Via de optie [Excel]→[Edit] komt men in een menu waar men nieuwe Excel-formaten kan maken en het formaat een herkenbare naam kan geven.

Een aangemaakt formaat kan worden uitgevoerd via de optie [Excel ]→[ De gegeven naam van een Excel-formaat]. Als er een formaat is aangeroepn verschijnt er een popup-venster waar men het Excel-bestand kan selecteren dat moet worden ingevoerd. Als men een ‘Standaard locatie Excel-bestand’ specificeerde, zie Algemene instellingen, dan moet de popup automatisch naar de gespecificeerde locatie zijn gesprongen. Daarna moet het Excel-bestand gelezen worden en LOCOPIAS moet de gelezen gegevens verwerken. Er zij op gewezen dat men moet controleren of het Excel-bestand correct is gelezen en, zo niet, het formaat dienovereenkomstig wijzigen.

Na het aanmaken van een nieuw Excel-formaat kan met het nieuw aangemaakte Excel-formaat invoeren waar wat algemene en formaatspecifieke informatie moet worden gedefinieerd.

Instelling Excel formaat: ‘Naam van het formaat’
1.Algemene instellingen
2.Kolominstellingen

Algemene instellingen

Er verschijnt een aantal opties met betrekking tot het importeren van gegevens uit een Excel-bestand.

Bladnaam
Deze naam moet identiek zijn aan de bladnaam in het Excel-bestand dat de te importeren gegevens bevat.
Van toepassing op
Deze instelling is meestal al ingesteld, maar als men een nieuw formaat voor een andere module wilde maken moet dit zijn ingesteld. Deze optie kan worden beperkt tot een specifieke module, wat betekent dat men deze optie niet altijd kan wijzigen.
Start lezen op rij
Als dit nul is, dan wordt het Excel-blad uit rij 1 gelezen. Als deze op iets anders dan nul is ingesteld, zal het beginnen met het uitlezen van het Excel-blad vanuit de opgegeven rij.
Beginnen met geminimaliseerd
Dat Excel met geminimaliseerd moet beginnen in tegenstelling tot gemaximaliseerd.
Opslaan na uitlezen
Indien het Excel-bestand moet worden opgeslagen na het uitlezen.
Afsluiten na het uitlezen
Indien na het uitlezen van het Excel-bestand het Excel-programma moet worden afgesloten.
Standaardlocatie Excel-bestand
Hier kan men een locatie opgeven die meestal het te importeren Excel-bestand bevat.
Noot
De opties ‘Beginnen met geminimaliseerd’, ‘Opslaan na uitlezen’ en ‘Afsluiten na het uitlezen’ zullen geen effect hebben als Excel niet door LOCOPIAS werd ingeroepen.

Kolominstellingen

Hier moet men aangeven welke kolom in het aangegeven Excel-blad welke soort gegevens bevat.

Kolom
Deze naam moet identiek zijn aan die in het Excel-blad.
Typ column
Dit identificeert het soort gegevens dat deze kolom bevat, zoals gedefinieerd in Algemene instellingen.