LOCOPIAS Handleiding Zeeschepen  2024
Beladingssoftware
Opmerkingen vooraf

Scheepsspecifieke gegevens.
Deze handleiding bevat een algemene beschrijving van de achtergrond en modus operandi van de LOCOPIAS software. Bijzonderheden die specifiek zijn voor een schip of installatie zijn opgenomen in een afzonderlijk document, aangeduid met “Scheepsspecifieke gegevens en testcondities”.
Test uw beladingssoftware regelmatig.
Uw software bevat een aantal onveranderbare beladingstoestanden, de zogenaamde testcondities. Deze zijn bedoeld om gebruikt te worden voor verificatie van de juiste werking van LOCOPIAS. Zorg ervoor dat u de testcondities (zoals besproken in Uitvoer) regelmatig berekent en vergelijk de programma-resultaten met de output zoals opgenomen in het boekje“Scheepsspecifieke gegevens en testcondities”. Een verslag van deze verificaties kan worden bijgehouden door gebruik te maken van de formulieren die zijn opgenomen in het laatste hoofdstuk van dat boekje.
Plaatjes en tabellen in deze handleiding dienen slechts als voorbeeld.
De voorbeelden uit deze algemene handleiding zijn fictief en verwijzen niet naar uw specifieke schip.
Gebruikers van LOCOPIAS moeten gekwalificeerd zijn.
Een juiste definitie van invoergegevens en een juiste interpretatie van berekeningsresultaten vereist een bepaald opleidings- en vaardigheidsniveau; het is van vitaal belang om ervoor te zorgen dat degene die werkt met LOCOPIAS indeerdaad gekwalificeerd is voor deze operaties. Dit blijft de verantwoordelijkheid van de kapitein.
Gebruiksvoorwaarden van de software.
Zie License conditions.
De structuur van deze handleiding.
Op de volgende pagina begint de handleiding, die direct gericht is op de scheepsgerelateerde aspecten, zoals belading en stabiliteit, terwijl computer-gerelateerde onderwerpen aan het einde van deze handleiding zijn te vinden. Dat is een weloverwogen keuze, zodat u zich beter kunt concentreren op de kern van de zaak. Degenen die zich eerst willen oriƫnteren op de werking van LOCOPIAS worden verwezen naar Bediening van LOCOPIAS en algemene functies en Printweergave van uitvoer naar scherm, en uitvoer van berekeningsresultaten. Voor de installatie van LOCOPIAS verwijzen wij u naar Installatie van LOCOPIAS