LOCOPIAS Handleiding Binnenschepen  2022
Beladingssoftware
Verificatie van de berekeningsresultaten
Volgens klassebureaus is het controleren van de correcte werking van de software aan boord essentieel voor de veiligheid van het schip. Daarom hebben deze bureaus regels en richtlijnen voor het periodiek testen van de beladings- en stabiliteitssoftware. Deze richtlijnen zijn ook te vinden in, o.a. de “IMO — Maritime Safety Committee (MSC) Circ.1108”, “IACS S1 Requirements for Loading Conditions, Loading Manuals and Loading Instruments” en “EBIS-vragenlijst, editie 8”.

Verifiéren van de berekeningsresultaten

Een “Scheepsspecifieke gegevens en test condities boek” wordt meegeleverd bij de klasse-goedgekeurde beladingssoftware. Het is van wezenlijk belang dat de invoergegevens voor de testcondities in de computer gelijk zijn aan die in dit boekje. De resultaten van de testberekeningen moeten dan ook identiek zijn aan die in dit boekje.

Scheepsspecifieke gegevens en testcondities

Dit document kunt u vinden door op de knop [Help], [Handleiding] te klikken en op [Testcondities] te klikken. Een PDF-lezer is daarvoor vereist.

verification_help_nl.png
Help menu
In de versies van vóór juni 2019 kunt u deze vinden door op de knop [Help], [Handleiding] te klikken en op [Scheepsspecifieke gegevens en testcondities] te klikken.

verification_help_prejun2019_nl.png
Help menu
In de versies van vóór oktober 2017 kunt u deze vinden door op de knop [Help], [Handleiding] te klikken en op [Bijlage] te klikken.

verification_help_preoct2017_nl.png
Help menu
Het boekje is ook te vinden in de volgende directory C:\locopias\SHIPNAME\manual\. Een gestempeld en goedgekeurd boekje is ook verplicht aan boord aanwezig. Deze gestempelde en goedgekeurde versie is niet opgenomen in LOCOPIAS.

Berekenen van testcondities

Om de vooraf gedefinieerde “Testcondities” te berekenen, klikt u op het icoon [Uitvoer] gevolgd door de knop [Testcondities].

verification_output_nl.png
Uitvoer testcondities
In het pop-upvenster “TEST CONDITIES” kunt u een specifieke conditie selecteren door op de radioknoppen en een bijbehorend berekeningstype te klikken. Door op de knop [OK] te klikken berekent LOCOPIAS de geselecteerde conditie en berekening.

verification_popup_test_nl.png
Testcondities

Vergelijk en verifieer

Voor elke vooraf gedefinieerde beladingstoestand moeten alle typen berekeningen berekend en vergeleken worden met de “Scheepsspecifieke gegevens en testcondities” boek. Alle resultaten moeten worden vergeleken en geverifieerd. In onderstaand voorbeeld wordt alleen de samenvatting getoond. In werkelijkheid moet de volledige berekening echter worden vergeleken en geverifieerd.

verification_compare_nl.png
Vergelijk berekeningsresultaten

Verificatie invulformulieren

De controleformulieren zijn opgenomen in het hoofdstuk “Verificatie invulformulieren” in het “Scheepsspecifieke gegevens en testcondities” boekje om deze controles te registreren.

verification_form.png
Verificatie invulformulier